Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju sprawy oraz nakładu pracy jaką radca prawny musi wykonać mając na uwadze zawsze potrzeby klienta w tym zakresie. Dokładna kwota wynagrodzenia jest ustalana z klientem i jest określona w umowie.