Poznaj Kancelarię

Radca Prawny Dominika Woźniak

Swoją wiedzę zdobywała podczas praktyk odbywanych w kilku Kancelariach Adwokackich jeszcze w  czasie studiów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, którą następnie ugruntowała podczas odbywanej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu w  latach 2007 – 2010.

Praktyka w Kancelariach Adwokackich we Wrocławiu, które specjalizowały się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu różnych gałęzi prawa pozwoliła adwokat Dominice Wożniak w zdobyciu wiedzy w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa karnego, prawa administracyjnego.

Natomiast 5 letni staż pracy w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we  Wrocławiu umożliwił zdobycie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych oraz obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych.

Dominika Woźniak

Masz jakieś pytania?

 +48 605 616 899

lub