Prawo Administracyjne

Sprawy z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz reprezentowanie strony w sprawach z zakresu ww. ustawy przed organami administracji publicznej.

Prawo Pracy

Sprawy o mobbing, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, odszkodowania od pracodawcy.

Prawo cywilne

W tym prawo, rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, małżeńskie sprawy majątkowe, alimenty, władza rodzicielska oraz kontakty z małoletnim, ubezwłasnowolnienie).

Prawo Finansów Publicznych

Porady prawne oraz obsługa prawna na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.

Prawo Gospodarcze

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych, tworzenie, łączenie, rejestracja oraz likwidacja spółek, reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikami.

Prawo Karne

Reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, reprezentowanie w postępowaniu karnym oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego we wszystkich sprawach, reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym.

Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Osługa prawna Uczelni Wyższych.

Podstawowe usługi

W zakres wyżej wskazanych gałęzi prawa:

  • udzielane są porady prawne;
  • sporządzane są pisma procesowe (pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew oraz wnioski, apelacje zażalenia, sprzeciwy w postępowaniu upominawczym, zarzuty w postępowaniu nakazowym, odwołania, skargi);
  • sporządzane są pisma pozasądowe (podania, wnioski, wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczeń);
  • sporządzane opinie prawne oraz umowy a także ich analiza;
  • reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej.